Wednesday, 29/11/2023 - 13:16|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ đề ôn tập vòng Chung kết cấp huyện "Đấu trường Toán học huyện Phú Xuyên" năm học 2021-2022

Lớp

Chủ đề

Chủ điểm

1

Hình học

Hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Phép cộng trong phạm vi đến 10

Làm quen với phép cộng - dấu cộng

Phép cộng trong phạm vi 6

Cộng bằng cách đếm tiếp

Phép cộng trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi đến 10

Làm quen với phép trừ - dấu trừ

Trừ bằng cách đếm lùi

phép trừ phạm vi 10

phép trừ phạm vi 6

Các số từ 11 đến 20

Các số 11, 12, 13. 14, 15, 16

Các số 17,18,19,20

2

Ôn tập các số đến 100

Cấu tạo các số đến 100

So sánh các số đến 100

Các bài toán cấu tạo số

Bài toán về nhiều hơn, ít hơn

Bài toán về nhiều hơn

Bài toán về ít hơn

Hình học phẳng

Hình tứ giác

Điểm, đoạn thẳng

Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng

Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc

Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng

3

Biểu thức

Làm quen với biểu thức

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức (mở rộng)

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật và các yếu tố trong hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Hình vuông

Hình vuông và các yếu tố trong hình vuông

Chu vi hình vuông

Diện tích hình vuông

Phép nhân và phép chia phạm vi 1000 (3)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Thời gian

Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ

Xem đồng hồ giờ đúng, giờ hơn và giờ kém

Xem đồng hồ với mặt số La Mã

Tháng - Năm

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Luyện tập chung

Toán thực tế

Bài toán có yếu tố Tính toán - Định lượng

Bài toán có yếu tố Đo đạc - So sánh - Tỉ lệ

Bài toán có yếu tố Kinh tế - Tài chính

4

Biểu thức

Biểu thức có chứa 1 chữ

Biểu thức có chứa 2 chữ

Biểu thức có chứa 3 chữ

Biểu thức đại số

Trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng

Bài toán có lời văn về trung bình cộng

Toán nâng cao về trung bình cộng

Tính chất của phép chia

Chia một tổng cho một số

Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Góc

Góc nhọn - góc tù - góc bẹt

Góc trong tam giác

Góc trong tứ giác

Phép nhân (1)

Nhân với số có 1 chữ số

Nhân/chia với 10, 100, 1000, ….

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán tổng - hiệu trong hình học

Tìm nhiều số biết tổng và hiệu giữa các số đó

Tính chất của phép cộng

Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng

Ôn tập hình học

Ôn tập về hình vuông

Ôn tập về hình chữ nhật

Ôn tập về chu vi, diện tích các hình

Ôn tập về góc vuông

Vị trí của hai đường thẳng

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Phép chia (1)

Chia cho số có 1 chữ số

Chia hai số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có 2 chữ số

Chia một tích cho một số

5

Phép tính nhân với số thập phân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...

Nhân số thập phân với số thập phân

Phép tính chia với số chia là số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Tỉ số phần trăm

Viết phân số dưới dạng tỉ số phần trăm

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tìm giá trị một số phần trăm của một số

Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó

Hình tam giác

Đặc điểm của hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác

Hình thang

Đặc điểm của hình thang

Diện tích hình thang

6

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Nhận biết số nguyên tố, hợp số

Viết số nguyên tố, hợp số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng

Bội chung nhỏ nhất

Nhận biết và viết tập hợp bội chung của hai hay nhiều số

Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước

Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất

Phép trừ các số nguyên

Thực hiện phép trừ số nguyên

Tìm số chưa biết (Phép trừ số nguyên)

Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép trừ số nguyên

Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế

Thực hiện tính tổng

Rút gọn biểu thức. Tính hợp lý (Quy tắc dấu ngoặc)

Tìm số chưa biết (Quy tắc dấu ngoặc)

7

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Tính, so sánh giá trị biểu thức.

Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Đại lượng tỉ lệ thuận

Quan hệ tỉ lệ thuận và tính chất

Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Nâng cao: Bài toán có ba đại lượng tỉ lệ thuận trở lên

Đại lượng tỉ lệ nghịch

Quan hệ tỉ lệ nghịch và tính chất

Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Nâng cao: Bài toán hỗn hợp tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

8

Phép nhân đa thức

Nhân đơn thức với đa thức

Nhân đa thức với đa thức

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Ba hằng đẳng thức về bình phương

Lập phương của một tổng, một hiệu

Tổng hiệu hai lập phương

Cộng, trừ các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Giá trị của phân thức. Điều kiện xác định

Bài toán tổng hợp về phân thức đại số

NÂNG CAO: Bài toán biến đổi đại số (phân thức)

Diện tích tam giác

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích tam giác

Ôn tập: Bài toán tổng hợp về diện tích hình chữ nhật và diện tích tam giác

9

Liên kết giữa phép nhân và phép khai phương

Quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân

Rút gọn biểu thức bằng phép nhân và khai phương

Giải phương trình liên quan đến phép nhân và phép khai phương

Liên kết giữa phép chia và phép khai phương

Quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia

Rút gọn biểu thức bằng phép chia và phép khai phương

Giải phương trình liên quan đến phép chia và phép khai phương

Biểu đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Đưa thừa số vào trong / ra ngoài dấu căn

Khử mẫu biểu thức lấy căn. Trục căn thức ở mẫu

Ôn tập tổng hợp: Các phép biến đổi căn bậc hai

Khái niệm hàm số. Hàm số bậc nhất

Hàm số. Đồ thị hàm số. Tính đồng biến nghịch biến của hàm số

Hàm số bậc nhất

Đồ thị của hàm số bậc nhất

Đồ thị hàm số bậc nhất

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Hệ thức liên hệ giữa các cạnh trong tam giác

Hệ thức lượng giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

Các hệ thức liên quan đến đường cao

Ôn tập: các bài toán tổng hợp về hệ thức lượng trong tam giác vuông

NÂNG CAO: Các bài toán cực trị trong tam giác vuông

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài toán đường thẳng cắt đường tròn

Bài toán đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Bài toán đường thẳng và đường tròn không giao nhau


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết