Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tai các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày 06/8/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tai các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015.
Nội dung chi tiết chỉ tiêu điều chỉnh xem tại văn bản kèm theo
 
File gửi kèm:
QD3763UBND.pdf
 

Nguồn tin: SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI