Monday, 28/11/2022 - 07:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Chu Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974493529
 • Nguyễn Thị Gém
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0355581981
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0366129098