Monday, 28/11/2022 - 09:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Đức Viện
Chuyên viên Phạm Đức Viện
Ngày tháng năm sinh 14/04/1973
Giới tính Nam
Điện thoại 0975020601
Email phamducvien@phuxuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách