Monday, 28/11/2022 - 07:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Vũ Văn Đoán
Chuyên viên Vũ Văn Đoán
Ngày tháng năm sinh 03/10/1989
Giới tính Nam
Điện thoại 0353101989
Email vuvandoan@phuxuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn, CNTT