Wednesday, 28/09/2022 - 01:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   02433605729
  • Email:
   oanh73pgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp học Tiểu học -
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành

 • Nguyễn Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912821324
  • Email:
   quochunghm@gmail.com