Wednesday, 28/09/2022 - 01:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Thị Kim Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0987362671
  • Email:
   quyen74pgdpx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách bậc học Mầm non
    

 • Trương Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906214998