Tuesday, 27/09/2022 - 23:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0965625162
  • Email:
   nguyenthixuan@phuxuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp học THCS -
   Chủ tịch Công đoàn ngành

    

 • Lưu Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0972961612
  • Email:
   luuluyenpx@gmail.com
 • Nguyễn Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   02433605729
  • Email:
   oanh73pgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp học Tiểu học -
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành

 • Nguyễn Thị Kim Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0987362671
  • Email:
   quyen74pgdpx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách bậc học Mầm non